Category: Blog

0

Naar jaarlijkse traditie mocht een bezoek aan Cebit niet ontbreken. Maar toch was het dit jaar totaal iets anders. In tegenstelling tot andere jaren, was het concept totaal omgegooid. Van een grote, traditionele beurs, waar bijna de totale Hannover Messe gebruikt werd, naar een technologisch festival. Enkel maar de paviljoens van de Hannover Messe werden gebruikt, en overal tussen waren er ook activiteiten. De jeugd smulde ervan. Van optredens, tot een reuzenrad, tot dinner in the sky bij IBM. Maar voor de professionals was er nog altijd voldoende redenen om langs te komen.

Maar dit is natuurlijk niet de voornaamste reden waarom we gaan. Buiten het rondkuieren op de beurs en de standen bezoeken, heb je natuurlijk ook de kans om bij te leren van unieke mensen uit de IT wereld.

Deze kans hebben we niet laten liggen. Er was een zeer mooie voordracht van PWC betreffende de Block Chain technologie. Iedereen kent deze technologie van onder andere de crypto munten zoals BitCoin. Maar het is veel meer dan dat. Deze technologie is ontwikkeld om vertrouwen te creëren in een decentrale omgeving, waar er geen vertrouwen is. Dat vertrouwen wordt afgedwongen door alle controles en de code in de blockchain. Zo komt iedereen het zelfde resultaat uit, en wordt het vertrouwen afgedwongen. In deze sessie kregen we eerst een korte uitleg, en zie je de samenvatting in deze slide.

Vervolgens hebben we een oefening gedaan, waar de groep onderverdeeld werd in meerdere teams. Dit waren de blokken van de ketting. Zo hebben we de blockchain technologie aan den lijve ondervonden, mits we deze gedaan hebben op papier. Zelf de controles gedaan, met als eindresultaat dat iedereen op het einde van de sessie, hetzelfde resultaat uit kwam, zoals in de technologie. Hieronder vindt u een voorbeeld van het spelbord. En de controlebladen.

Facebook was dit jaar ook goed vertegenwoordigd met hun nieuwe producten. Op deze manier zie je eens in het echte leven, dat Facebook ook meer is dan sociale media. Maar ook serieus investeert in nieuwe technologieën.

De sessie van Perino betreffende augmented reality was zeer interessant. De manier waarop we communiceren en samenwerken van op afstand is in een 10-tal jaar totaal anders geworden. Met augmented reality kan een ‘professional’ hulp bieden van op afstand, letterlijk vanuit zijn eigen bureau, tot de andere kant van de wereld. De persoon die hulp krijgt kan zo met een Virtual Reality bril meekijken hoe hij bijvoorbeeld een stuk moet vervangen van een specifieke motor. Of kan een dokter uitleggen aan een andere dokter waar hij moet snijden, enzoverder.
De uitdagingen waar ze nu nog voor staan, zijn onder andere de batterijen van zo een bril. Deze zijn zeer snel uitgeput. Anderzijds is er ook nog het gebruiksgemak. Gans de tijd met zo een bril, kan zeer lastig zijn. En de zwaarste uitdaging, is de grootte van de files. Zo een files zijn soms giga bytes groot, en moeten bijna real time kunnen afgespeeld worden.
Perinno is er van overtuigd dat deze zaken binnen de kortste keren worden opgelost.

Vervolgens hebben we bij IBM een sessie bijgewoond betreffende hoe Artificiële intelligentie kan bijdragen in de omgang met Big Data. In de diverse bedrijfstakken, kan dit toegepast worden. Enkele voorbeelden:

– In de staat Michigan hebben ze een project met deelfietsen. Dit was een enorm succes, maar ze hadden continue fietsen te kort. Op basis van alle data, van weer, activiteiten, dag van de week, en zo veel meer parameters. Hebben ze berekend wanneer en hoeveel er op welke locatie fietsen moeten staan. Zo hebben ze veel minder fietsen moeten aankopen, en werd iedere fiets optimaal benut.
– Anderzijds was er een proefproject van een universiteit uit Engeland, die op basis van alle Twitter berichten een routine heeft losgelaten om de emoties te kunnen halen uit berichten betreffende de verkiezingen. Zo hebben ze geprobeerd de verkiezingen te voorspellen.

 

0

Veel kans dat je een van beide applicaties kent en gebruikt want ze zijn zeer sterk in hetgeen ze moeten doen. Zo is Daminion gespecialiseerd in multi-user digital asset management en is het een gemak om al uw foto’s en video’s te doorzoeken. Showpad daarintegen wil hun klanten de best mogelijke verkoopervaring bieden.

Stel je voor dat je al meer dan 1 000 foto’s beheerd in Daminion over opgeleverde projecten en je wenst deze als extra visualisatie in te zetten voor uw verkopers in Showpad… Het zou een hels karwei zijn om elke foto, één voor één te uploaden naar het Showpad platform en daar de juiste tags toe te kennen…

Daarom hebben wij een software tool ontwikkeld die al deze stappen automatiseert:

  1. Map selecteren waar de foto’s zich bevinden
  2. Alle foto’s scannen op tags
  3. De gevonden tags indien nodig aanmaken in Showpad
  4. Foto’s uploaden
  5. Foto’s linken met de overeenkomstige tags

 

Heb je liever daden bij het woord? Bekijk hieronder hoe onze applicatie te werk gaat:

 

Wanneer de applicatie klaar is kunnen we het werk verifiëren op het webportaal van Showpad:

 

 Besluit

Met deze applicatie kan je op een heel snelle manier foto’s uploaden naar Showpad. De aandachtige lezer heeft waarschijnlijk al gezien dat de foto’s niet uit Daminion hoeven te komen, maar dat een map met foto’s al voldoende is. Achterliggend gebruiken wij de officiële API van Showpad om deze taken te automatiseren. Er zijn nog meer mogelijkheden om data te versluizen van  en naar Showpad. Zijn API’s Chinees voor u maar wil je toch eens nagaan wat de mogelijkheden zijn, neem dan gerust vrijblijvend contact op met ons.

0

Digital transformation delivered today and tomorrow @ CeBIT

Met ons team woonden we een presentatie bij met Brad Smith en Alex P. Lehmann. Brad Smith is President en Chief Legal Officer bij Microsoft Corporation. Alex P. Lehmann is Group COO bij UBS Group AG. Het besproken topic was “Digital transformation delivered today and tomorrow”. De focus van dit gesprek lag op verandering en hoe daarmee om te gaan.

Eerst en vooral zou je je kunnen afvragen waarom iemand uit de banksector hiervoor aanwezig is. Lehmann stelt dat je geen 150 jaar kan bestaan zonder te blijven (digitaal) innoveren. Hij wijst er ook nog op dat de bankensector, op de IT-sector na, het meeste uitgeeft aan IT. Het leeuwendeel van deze uitgaven gaat naar regulatie en security. Eveneens wordt natuurlijk ook sterk geïnvesteerd in proces innovatie, digitalisering, automatisering en machine-learning. Verder is de sector steeds in verandering en evolutie, een zeer actueel voorbeeld is FINtech. Deze innovatieve financiële technologie moet de manier van werken vereenvoudigen en versnellen. UBS tracht vanuit hun corebusiness te kijken naar waar ze gebruik kunnen maken van FINtech.

Lehmann en Smith op Cebit

Alex P. Lehmann en Brad Smith op de Ginkgo Stage tijdens CeBIT

Een druk besproken topic was ‘de Cloud’. Volgens Smith is het een opportuniteit om kosten te besparen. Een bedrijf zoals Microsoft heeft zeer grote schaalvoordelen. Dat kan je onmogelijk zelf beter of goedkoper krijgen. Microsoft zou in 2016 ongeveer 7 miljard dollar geïnvesteerd hebben in datacenters voor Cloud toepassingen.

Smith hamert op transparantie over de werking van de Cloud en vergelijkt de dit met een bank. De data blijven net zoals het geld op de bank, eigendom van de klant, Microsoft houdt de data enkel bij, maar wordt geen eigenaar.

Een andere heikel punt binnen cybersecurity zijn grenzen. Data kan grenzen zomaar oversteken, maar over elke grens is er een verschillende wetgeving en regelgeving. Daarom oppert Smith voor een globale regelgeving.

In één adem met de Cloud vernoemt hij Internet of Things, hieruit komt wederom talloze data, maar wie is er eigenaar van de data, wie moet de data beveiligen, wat gebeurt er met de data? Ook hier verlangt hij naar een sterke algemene security standaard.

Lehman beaamt de aanwezigheid van verandering en innovaties maar vindt dat we die als opportuniteiten moeten omarmen. Deze opportuniteiten moeten leiden tot innovaties binnen het bedrijf, daarom wil hij een ‘permission to fail’ cultuur binnen UBS creëren waarin het personeel gestimuleerd wordt om op zoek te gaan naar innovaties zonder angst voor falen.
Bij UBS hebben ze reeds 2 jaar een innovation board, daarmee trachten ze een open dialoog over innoveren op te starten. Daarbij houden ze 4 pijlers in het achterhoofd namelijk interactie, vooruitgang, efficiënt/lean en cybersecurity.

Door de opkomst van AI wordt veel banenverlies gevreesd. Ondanks al deze vernieuwingen en automatiseringen benadrukt Lehman dat personeel nog steeds van groot belang is namelijk voor hun ‘human creativity’. Er zullen natuurlijk veel rollen veranderen en IA kan en zal wellicht een grote impact hebben. Enerzijds zullen in lage loon landen veel jobs wegvallen en vervangen worden door machines. Anderzijds zullen er veel nieuwe jobs ontstaan voor hoogopgeleiden. Smith bevestigt en stelt dat mensen kunnen vertrouwen op de machines en deze kunnen hen helpen om hun taken te verbeteren. Verder merkt hij ook op dat job verlies door wegvallende taken altijd beter te waarnemen valt dan de jobs die worden gecreëerd door innovaties.

UBS

Alex P. Lehmann is Group COO bij UBS Group AG

Op de vraag of de Europese economie de digital transformatie wel aan kan antwoordt Smith volmondig “Yes, who else?”. In deze tijden van verandering worden de kaarten opnieuw verdeeld en moet je met beide handen de uitdaging grijpen en aangaan. Europa kan rekenen op een brede basis van sterk opgeleide arbeidsmarkt. Ook moeten we ons cultureel erfgoed en onze culturele diversiteit als een sterkte zien.