Onze Blog

0

Inleiding

Deze oproep richt zich op digitaliseringsprojecten die Vlaamse kmo’s sterker maken voor de toekomst. Het gaat hierbij om projecten met voldoende ambitieniveau die vernieuwend en belangrijk zijn voor de onderneming. We mikken met deze oproep op projecten die snel implementeerbaar zijn in jouw onderneming.

De oproep is gericht op kmo’s die via een digitaal transformatieproject een significante/duurzame verhoging van de digitale maturiteit realiseren en zich op die wijze klaar maken voor de toekomst. Het slim gebruik en beheer van data kan hierbij een belangrijke rol vervullen.

De transitie naar of verdere uitbouw van een datagedreven digitale organisatie vereist de inzet van (combinaties van) nieuwe digitale sleuteltechnologieën maar in vele gevallen ook een andere manier van werken of bedrijfscultuur. De digitaliseringsprojecten kunnen van toepassing zijn op al de aspecten van de bedrijfsvoering gaande van HR en personeelswerving, levenslang leren, (langer) kwaliteitsvol werken, marketing, sales, productie, productontwikkeling, kwaliteitszorg, onderhoud, …

Met de digitale transformatieprojecten ondersteunt de Vlaamse overheid  via subsidies kmo’s bij het inkopen van advies en begeleiding die nodig is om het digitaal transformatieproject te realiseren. . Ook voor jouw eigen personeelskost kan je subsidie krijgen zolang deze kost kleiner is dan de kost van de externe dienstverlener.

Hoeveel subsidie kan een onderneming krijgen?

Een kmo kan maximaal € 50.000 subsidie ontvangen binnen deze projectoproep. De subsidie bedraagt maximaal € 25.000 voor ondersteuning van een of meerdere externe dienstverlener(s) en maximaal € 25.000 voor eigen kosten van de onderneming in het kader van het project. Het deel eigen kosten mag bovendien niet groter zijn dan het deel externe versterking.

Welke projecten komen in aanmerking?

Het is van belang binnen deze oproep dat het gaat om digitaliseringsprojecten die leiden tot een verhoging van de digitale maturiteit van jouw onderneming. Volgende elementen zijn hierbij van belang:

  • het project ondersteunt de transitie naar een digitale data-gedreven onderneming onder andere via een slim gebruik en beheer van data. Denk hierbij aan Power BI
  • het project draagt bij tot de realisatie van de bedrijfsstrategie en/of is gerelateerd  aan de bedrijf kritische processen van de onderneming. Denk aan papierloos werken.
  • het project is steeds maatwerk en vertoont voldoende uitdaging en ambitie waardoor de onderneming zich in de toekomst kan onderscheiden in de relevante markt waarin de onderneming opereert (of beoogt te opereren). Denk aan mobiele apps of een visuele resource planning

Hoe vraag je deze subsidie aan?

Het betreft een oproep met mogelijkheid tot indiening tot uitputting van de middelen waarbij de projecten worden beslist in volgorde van indiening. Dit betekent dat projectaanvragen vanaf 1 september 2020 permanent kunnen ingediend worden. De uiterste deadline voor het indienen van de subsidieaanvraag is 31 oktober 2020 om 12uur.

Link naar de aanvraag procedure:
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/digitale-transformatieprojecten/hoe-vraag-je-deze-subsidie-aan

Inspiratie rond digitale transformatieprojecten

Hebt u het gevoel dat je ook snel op de digitale kar moet springen, maar u weet niet goed waar te beginnen? Of wat de mogelijkheden zijn?
Neem dan snel contact op met Laurentz Tonniau en stel u vragen!

Of laat u inspireren door onderstaande uitgewerkte applicaties met Microsoft Office 365:

Of bezoek een van onze website: