Onze Blog

0

Agile Scrum: het sprint proces

Hoe plan je een sprint?

Voordat een sprint gestart kan worden, komt het team, de scrum master en de product owner samen voor een sprint planning meeting. Tijdens deze meeting geeft de product owner zijn visie over het project en product en geeft hij toelichting over de features van het product backlog. Het team classificeert de features op het backlog op basis van de benodigde hoeveelheid werk.

Als deze planning gebeurd is, kan de product owner samen met het team bepalen welke features binnen de komende sprint opgenomen kunnen worden. Het team legt zich dan volledig toe op deze features. Hierin verschilt Agile Scrum van traditionele vormen: de tijd staat vast, maar de features niet.

Nadat er bepaald is welke features opgenomen zullen worden, verlaat de product owner de meeting en gaat het team de verschillen features opsplitsen in taken.

Tijdens een sprint

Nadat het plannen is voltooid, begint de eigenlijke sprint. Elke dag wordt er een dagelijkse meeting gehouden waarin de teamleden elkaar op de hoogte brengen over de voortgang. Elk teamlid stelt zichzelf 3 vragen:

  • Wat heb ik gisteren gedaan?
  • Wat ga ik vandaag doen?
  • Wat staat mij in de weg?

Het is de verantwoordelijkheid van de scrum master om eventuele facilitaire problemen die naar voren komen, op te lossen.

Scrum 2

Na een sprint

Nadat de sprint voltooid is, geeft het team een demo aan de product owner en eventuele stakeholders. De product owner bepaalt welke features daadwerkelijk opgeleverd zullen worden en plaatst eventueel items terug op de backlog. Daarnaast houden het team en de scrum master een retrospectieve meeting waarin ze bekijken hoe de sprint is verlopen en welke verbeteringen er doorgevoerd kunnen worden. Hierna kan het proces zich weer herhalen totdat er in de ogen van de product owner een product release gedaan kan worden. Vaak volgt er dan nog een ‘polish’ sprint waarin de puntjes op de i worden gezet.

Conclusie

Het is de rol van de scrum master om het team te beschermen tegen externe invloeden en om te zorgen dat iedereen zich aan de regels houdt. Het team wordt door de scrum master afgeschermd van de product owner en andere stakeholders waardoor hij of zij zich volledig kan richten op de softwareontwikkeling. Hierdoor is het risico op ‘scope creep’ een stuk kleiner en is het team heel gefocust om de vooropgestelde deadlines te halen.

Meer informatie nodig?

Onze srum masters hebben een brede ervaring in het introduceren van Agile Scrum binnen ontwikkelteams. Met hun technische achtergrond kunnen ze effectief en to-the-point communiceren met de ontwikkelaars binnen uw organisatie. Indien u kennis wenst te maken met ons team en onze werkwijze, neem dan geheel vrijblijvend contact op met ons.