Onze Blog

0

Agile Scrum: inleiding

Agile Scrum?

Bij FIRMWARE hanteren we het Agile Scrum principe om onze klanten te helpen. Maar wat betekent Agile Scrum precies? Scrum is een term uit de rugbysport waarbij spelers in een grote groep de bal naar voren proberen te duwen. De term Scrum in de softwareontwikkeling verwijst echter naar een Agile ontwikkelingsmethodiek.

Agile Scrum is een simpel raamwerk voor softwareontwikkeling waarbij het team en het product centraal staan. Agile Scrum bestaat uit een aantal vaste activiteiten en rollen, maar het belangrijkste gegeven van Agile Scrum is dat het team ‘self-managing’ is. Een scrum master is dus geen projectmanager, maar een facilitator.

Het proces

Het werk wordt verdeeld in korte sprints (iteraties). Elke sprint heeft een relatief korte tijdsduur, idealiter tussen de twee en de vier weken. Het doel van elke sprint is om een potentieel verkoopbaar product op te leveren. Dat wil zeggen dat het product na elke sprint volledig getest moet zijn en alle features correct moeten functioneren.

scrum-process

De rollen

Scrum bestaat uit 3 rollen: de product owner, de scrum master en het team.

  • Product owner: deze persoon is verantwoordelijk voor het zakelijke aspect van het project. Hij of zij bepaalt de benodigde features en legt zijn of haar prioriteit op het backlog. Hij of zij moet verantwoording afleggen.
  • Scrum master: deze persoon is verantwoordelijk voor het goed functioneren van het team. Hij of zij zorgt ervoor dat het team geen last heeft van externe facturen en dat eventuele drempels worden verwijderd. Hij of zij heeft geen autoriteit binnen het team.
  • Het team: deze groep bestaat idealiter uit vijf tot negen personen. Deze groep bevat alle specialiteiten die nodig zijn om een werkend product op te leveren zoals designers, ontwikkelaars en testers. Deze groep staat in voor de eigen organisatie.

 

De objecten

Scrum bevat 3 objecten die tijdens het ontwikkelingsproces gebruikt worden: product backlog, sprint backlog en burndown chart.

  • Product backlog: dit bevat de benodigde features. De product owner is verantwoordelijk voor het stellen van de prioriteiten.
  • Sprint backlog: dit bevat de items van het product backlog waaraan het team zich voor deze sprint heeft toegewijd. De items zijn uitgesplitst in specifieke taken.
  • Burndown chart: dit toont de voortgang van het project.

 

Agile Scrum & Firmware

Al onze teams werken vandaag op een zo wendbaar mogelijke manier (‘agile’ genoemd). Om de twee weken moet er worden opgeleverd en dit in constante dialoog met de verschillende belanghebbenden. Het grote voordeel aan korte cycli is dat je snel kan vooruit gaan en – minstens even belangrijk – dat je super snel van richting kan veranderen als dat nodig blijkt. Een bedrijf als Google doet dat ook, net zoals elke start-up. In se komt het er op neer dat ook onze IT’ers zich de start-up mentaliteit eigen moeten maken.

De tijd van de jarenlange projecten met deliverables die mijlenver verwijderd zijn en waarbij je na zoveel tijd moet constateren dat de context veranderd is en dat je dus verkeerd bezig bent, ligt achter ons. De wereld is veranderd. De ‘agile’ manier van werken zorgt er vooral voor dat opleveringscycli drastisch kunnen worden ingekort, dat projecten in kleine en behapbare stukjes worden verdeeld en dat er kan worden getest en gediscussieerd over wat er wordt opgeleverd.

Onze leuze is niet voor niets agil’it, waarbij ‘it’ als werkwoord staat. Met JIRA rollen we nu ook een toepassing uit die de transparantie en de communicatie bij onze nieuwe manier van werken moet verbeteren. JIRA maakt het mogelijk om projecten te centraliseren, van nabij op te volgen en te tracken. Het is een geweldige tool voor ‘agile’ management.