Onze Blog

0

Automatisering productieproces via PLC

FIRMWARE heeft een software-connector ontwikkeld tussen PLC-systemen en een ERP. Dit zorgt voor een vlottere automatisering en loggen van het productieproces (tot 200 keer sneller).

Wat is een PLC?

Een PLC, afkorting van “programmable logic controller” of “programmeerbare logische controller”, is een digitale computer die gebruikt wordt voor de automatisering van typisch industriële, elektromechanische processen, zoals de controle van machines voor assemblagelijnen in een fabriek.

PLC’s kunnen toegepast worden in verschillende industrieën en machines. PLC’s zijn ontworpen voor meerdere arrangementen van digitale en analoge in- en uitgangen zoals:

  • Uitgebreid temperatuurbereik
  • Afweer tegen elektrisch ruis
  • Weerstand tegen trillingen en impact

PLC is een voorbeeld van een “hard, real-time” systeem waarbij de outputresultaten geproduceerd moeten worden als respons op de inputvoorwaarden, en dit binnen een bepaalde tijd.

PLC’s lezen gegevens uit zoals eindschakelaars, analoge gemeten variabelen (temperatuur, luchtdruk, water en gewicht) en de posities van complexe positioneringssystemen.

Uploaden van data naar de PLC

PLC’s zijn, in tegenstelling tot andere computers, bestand tegen zware omstandigheden (zoals stof, vocht, warmte, koude) en ze maken uitgebreide input/output regelingen mogelijk. Deze regelingen worden gestuurd door software die geprogrammeerd zit in de PLC. Dit programma moet gevoed worden met gegevens uit het ERP-systeem. Een eenvoudig voorbeeld: stel dat een machine een bepaalde cyclus moet doorlopen, dan moet de PLC weten dat de machine 2 seconden krijgt om aan 1000 toeren per minuut te geraken en dat hij niet warmer mag worden dan 100 graden. In dit voorbeeld zien we al 3 soorten variabelen die kunnen geparametriseerd worden in het ERP systeem:

  • Tijd die de machine krijgt: 2 seconden
  • De gewenste snelheid: 1000 toeren per minuut
  • Maximum toegelaten temperatuur: 100 graden

Het doorsturen van deze gegevens naar de PLC hebben wij kunnen versnellen door gebruik te maken van dynamische databanken, waardoor het uploaden van de gegevens tot 200 keer sneller kon. Voor machines die vaak wisselen van cyclussen kan dit wel tellen, zeker als je weet dat dit tot 3 minuten kon duren voor we onze oplossing hadden geïmplementeerd.

Loggen van PLC’s FIRMWARE: van ‘polling’ naar ‘subscriptions’

De oude opstelling werkt volgens de ‘polling’ methode, waarbij sensoren zoals gewicht en temperatuur in verbinding staan met een PLC. Daarbij wordt er om de 2 seconden een vraag naar de PLC gestuurd om alle sensoren opnieuw uit te lezen, ook al is de waarde van de PLC’s niet veranderd. Dit proces zorgt voor de nodige (over)belasting van de PLC en het netwerk.

Oude methode via ‘polling’

De nieuwe opstelling die FIRMWARE ontwikkeld heeft, werkt volgens de ‘subscriptions’ methode. Sensoren die gewicht en temperatuur kunnen waarnemen staan nog steeds in verbinding met een PLC. Het verschil met de ‘polling’ methode bestaat eruit dat de PLC zélf beslist wanneer er, bij veranderende waarden, een update naar de Windows Service C# gestuurd moet worden. Ook wanneer een sensor zijn waarde heel frequent zou veranderen, kan FIRMWARE deze beperken tot 1 update per 2 seconden mocht dit wenselijk zijn.

Nieuwe methode via ‘subscriptions’

Besluit

Deze robuuste technologie blijft evolueren en FIRMWARE zorgt dat u mee evolueert.