Onze Blog

0

Digital transformation delivered today and tomorrow @ CeBIT

Met ons team woonden we een presentatie bij met Brad Smith en Alex P. Lehmann. Brad Smith is President en Chief Legal Officer bij Microsoft Corporation. Alex P. Lehmann is Group COO bij UBS Group AG. Het besproken topic was “Digital transformation delivered today and tomorrow”. De focus van dit gesprek lag op verandering en hoe daarmee om te gaan.

Eerst en vooral zou je je kunnen afvragen waarom iemand uit de banksector hiervoor aanwezig is. Lehmann stelt dat je geen 150 jaar kan bestaan zonder te blijven (digitaal) innoveren. Hij wijst er ook nog op dat de bankensector, op de IT-sector na, het meeste uitgeeft aan IT. Het leeuwendeel van deze uitgaven gaat naar regulatie en security. Eveneens wordt natuurlijk ook sterk geïnvesteerd in proces innovatie, digitalisering, automatisering en machine-learning. Verder is de sector steeds in verandering en evolutie, een zeer actueel voorbeeld is FINtech. Deze innovatieve financiële technologie moet de manier van werken vereenvoudigen en versnellen. UBS tracht vanuit hun corebusiness te kijken naar waar ze gebruik kunnen maken van FINtech.

Lehmann en Smith op Cebit

Alex P. Lehmann en Brad Smith op de Ginkgo Stage tijdens CeBIT

Een druk besproken topic was ‘de Cloud’. Volgens Smith is het een opportuniteit om kosten te besparen. Een bedrijf zoals Microsoft heeft zeer grote schaalvoordelen. Dat kan je onmogelijk zelf beter of goedkoper krijgen. Microsoft zou in 2016 ongeveer 7 miljard dollar geïnvesteerd hebben in datacenters voor Cloud toepassingen.

Smith hamert op transparantie over de werking van de Cloud en vergelijkt de dit met een bank. De data blijven net zoals het geld op de bank, eigendom van de klant, Microsoft houdt de data enkel bij, maar wordt geen eigenaar.

Een andere heikel punt binnen cybersecurity zijn grenzen. Data kan grenzen zomaar oversteken, maar over elke grens is er een verschillende wetgeving en regelgeving. Daarom oppert Smith voor een globale regelgeving.

In één adem met de Cloud vernoemt hij Internet of Things, hieruit komt wederom talloze data, maar wie is er eigenaar van de data, wie moet de data beveiligen, wat gebeurt er met de data? Ook hier verlangt hij naar een sterke algemene security standaard.

Lehman beaamt de aanwezigheid van verandering en innovaties maar vindt dat we die als opportuniteiten moeten omarmen. Deze opportuniteiten moeten leiden tot innovaties binnen het bedrijf, daarom wil hij een ‘permission to fail’ cultuur binnen UBS creëren waarin het personeel gestimuleerd wordt om op zoek te gaan naar innovaties zonder angst voor falen.
Bij UBS hebben ze reeds 2 jaar een innovation board, daarmee trachten ze een open dialoog over innoveren op te starten. Daarbij houden ze 4 pijlers in het achterhoofd namelijk interactie, vooruitgang, efficiënt/lean en cybersecurity.

Door de opkomst van AI wordt veel banenverlies gevreesd. Ondanks al deze vernieuwingen en automatiseringen benadrukt Lehman dat personeel nog steeds van groot belang is namelijk voor hun ‘human creativity’. Er zullen natuurlijk veel rollen veranderen en IA kan en zal wellicht een grote impact hebben. Enerzijds zullen in lage loon landen veel jobs wegvallen en vervangen worden door machines. Anderzijds zullen er veel nieuwe jobs ontstaan voor hoogopgeleiden. Smith bevestigt en stelt dat mensen kunnen vertrouwen op de machines en deze kunnen hen helpen om hun taken te verbeteren. Verder merkt hij ook op dat job verlies door wegvallende taken altijd beter te waarnemen valt dan de jobs die worden gecreëerd door innovaties.

UBS

Alex P. Lehmann is Group COO bij UBS Group AG

Op de vraag of de Europese economie de digital transformatie wel aan kan antwoordt Smith volmondig “Yes, who else?”. In deze tijden van verandering worden de kaarten opnieuw verdeeld en moet je met beide handen de uitdaging grijpen en aangaan. Europa kan rekenen op een brede basis van sterk opgeleide arbeidsmarkt. Ook moeten we ons cultureel erfgoed en onze culturele diversiteit als een sterkte zien.