Onze Blog

0

De gegevensindeling van een draaitabel wijzigen (Excel 2013)

Nadat u een draaitabel hebt gemaakt en de velden hebt toegevoegd die u wilt analyseren, kunt u de indeling van de gegevens wijzigen, zodat de draaitabel gemakkelijker kan worden gelezen. Kies eenvoudig een andere rapportindeling voor direct wijzigingen in de indeling.

Een andere rapportindeling

 1. Klik ergens in de draaitabel om de groep Hulpmiddelen voor draaitabellen weer te geven op het lint.

1

 1. Klik op Ontwerpen > Rapportindeling.

2

 1. Kies één van de drie weergaveopties:
 • Compacte weergave

Een compacte weergave voorkomt dat verwante gegevens horizontaal van het scherm lopen, zodat u zo min mogelijk hoeft te bladeren. Deze indeling wordt automatisch toegepast wanneer u een draaitabel maakt.

3

Zoals u ziet in de afbeelding, staan items uit verschillende velden in het rijgebied in één kolom en worden de items uit verschillende velden ingesprongen. Rijlabels nemen minder ruimte in in de compacte weergave, zodat er meer ruimte over is voor numerieke gegevens. Met de knoppen Uitvouwen en Samenvouwen kunt u details weergeven of verbergen.

 • Overzichtsweergave

Een overzichtsweergave geeft de gegevens in de draaitabel weer in een overzicht. Zoals u ziet in de afbeelding, worden items weergegeven in een hiërarchie met kolommen.

4

 • Tabelweergave

Een tabelweergave toont alles in een tabelindelingen, waardoor cellen gemakkelijker naar een ander werkblad kunnen worden gekopieerd.

5

Zoals u ziet in de afbeelding, wordt in deze indeling één kolom per veld gebruikt.

 1. Als u de overzichts- of tabelweergave kiest, kunt u ook klikken op Alle itemlabels herhalen in het menu Rapportindeling als u itemlabels wilt weergeven voor elk item.

De weergave van subtotalen en eindtotalen wijzigen

Als u de indeling van de gegevens in een draaitabel nog verder wilt verfijnen, kunt u de manier wijzigen waarop subtotalen, eindtotalen en items worden weergegeven.

 1. Klik ergens in de draaitabel om de draaitabel weer te geven.
 1. Voer een of meer van de volgende handelingen uit op het tabblad Ontwerpen

6

 • Klik op Subtotalen om te wijzigen hoe deze worden weergegeven voor groepen gegevens
 • Klik op Eindtotalen om te wijzigen hoe deze worden weergegeven voor kolommen en rijen.
 • Klik op Lege rijen als u een lege rij wilt invoegen na elke groepering in de draaitabel.