Onze Blog

0

IT-trends 2016-2017

Naar jaarlijkse gewoonte brengt uitgeverij Minoc Media Services het ICT-Jaarboek uit, dé referentie op het vlak van zakelijke IT. Firmware geeft u een overzicht van de belangrijkste IT-trends en -inzichten in de software-wereld voor 2016-2017. Het onderzoek werd uitgevoerd bij meer dan 1.000 zakelijke IT-gebruikers in Belgische organisaties.

Trend 1 – Document management, ERP & CRM meest gebruikte software 

Document management scheert hoge toppen, net zoals vorig jaar. CRM- en ERP-software blijven klassiekers voor wat betreft pure business software en zijn dan ook erg goed vertegenwoordigd. Wat betreft nieuwe software investeringen de komende 12 maanden, zegt 30% van de bedrijven zijn geld in Office-software te zullen investeren. Dat is een enorme toename ten opzichte van 2015, toen het nog slechts 19% was.

Trend 2 – Windows 10 meteen populair 

Windows 10 is nog maar een goed jaar op de markt en toch weet het al meteen 18% marktaandeel te verwerven. Dat heeft uiteraard alles te maken met het feit dat Microsoft de ugrade naar Windows 10 gratis aanbood aan gebruikers van Windows 7 en 8. Die laatste twee versies verliezen dan ook heel wat aandeel ten opzicht van vorig jaar, al blijft Windows 7 wel het meest gebruikte besturingssysteem en geniet het een tevredenheidswaardering van 8,1 op 10. Windows 10 komt vooral sterk opzetten bij kleine en middelgrote ondernemingen.

Trend 3 – Grootste tevredenheid Microsoft als CRM leverancier

Microsoft blijft marktleider in de wereld van customer relationship management met 19%. Toch merken we een verschuiving ten opzichte van vorig jaar, waar kleinere spelers meer ruimte innemen. Hoe dan ook blijft de tevredenheid over Microsoft als CRM-leverancier veruit het hoogst ten opzicht van andere leveranciers binnen dit gebied.

Trend 4 – Op maat gemaakt ERP-systemen winnen aan belang

Waar SAP en Microsoft vorig jaar overduidelijk de grootste ERP-spelers waren, moeten we dit jaar die mening wat nuanceren. Ze moeten vooral marktaandeel afstaan aan de op maat gemaakte softwaresystemen. Zowel Microsoft als zelf ontwikkelde ERP-systemen scoren het best op vlak van tevredenheid, met meer dan 7 op 10.

Trend 5 – Stijging Business Intelligence & analytics 

Meer dan één op vier bedrijven in België gebruikt software voor Business Intelligence & analyses. Heel vaak is dat Microsoft-technologie in de vorm van rapportering in Excel. We merken dat Microsoft in dit segment ook de belangrijkste rol blijft spelen, en dit zowel op het gebied van marktaandeel – over alle bedrijfsgroottes heen – als tevredenheid.

Trend 6 – Content management via Microsoft Sharepoint

Dit is een heel gefragmenteerde categorie die gaat van software voor documentbeheer tot frameworks voor het maken en beheren van websites. Hoe dan ook, Microsoft loopt met Sharepoint opnieuw het meest in de kijker. Ook hier scoort Microsoft op vlak van tevredenheid het best, met 7,3 op 10. WordPress doet het dan weer opvallend goed in kleinere bedrijven.

Bron: Smart Business, ICT jaarboek 2016-2017