Our Blog

0

Digital transformation delivered today and tomorrow @ CeBIT

Met ons team woonden we een presentatie bij met Brad Smith en Alex P. Lehmann. Brad Smith is President en Chief Legal Officer bij Microsoft Corporation. Alex P. Lehmann is Group COO bij UBS Group AG. Het besproken topic was “Digital transformation delivered today and tomorrow”. De focus van dit gesprek lag op verandering en hoe daarmee om te gaan.

Eerst en vooral zou je je kunnen afvragen waarom iemand uit de banksector hiervoor aanwezig is. Lehmann stelt dat je geen 150 jaar kan bestaan zonder te blijven (digitaal) innoveren. Hij wijst er ook nog op dat de bankensector, op de IT-sector na, het meeste uitgeeft aan IT. Het leeuwendeel van deze uitgaven gaat naar regulatie en security. Eveneens wordt natuurlijk ook sterk geïnvesteerd in proces innovatie, digitalisering, automatisering en machine-learning. Verder is de sector steeds in verandering en evolutie, een zeer actueel voorbeeld is FINtech. Deze innovatieve financiële technologie moet de manier van werken vereenvoudigen en versnellen. UBS tracht vanuit hun corebusiness te kijken naar waar ze gebruik kunnen maken van FINtech.

Lehmann en Smith op Cebit

Alex P. Lehmann en Brad Smith op de Ginkgo Stage tijdens CeBIT

Een druk besproken topic was ‘de Cloud’. Volgens Smith is het een opportuniteit om kosten te besparen. Een bedrijf zoals Microsoft heeft zeer grote schaalvoordelen. Dat kan je onmogelijk zelf beter of goedkoper krijgen. Microsoft zou in 2016 ongeveer 7 miljard dollar geïnvesteerd hebben in datacenters voor Cloud toepassingen.

Smith hamert op transparantie over de werking van de Cloud en vergelijkt de dit met een bank. De data blijven net zoals het geld op de bank, eigendom van de klant, Microsoft houdt de data enkel bij, maar wordt geen eigenaar.

Een andere heikel punt binnen cybersecurity zijn grenzen. Data kan grenzen zomaar oversteken, maar over elke grens is er een verschillende wetgeving en regelgeving. Daarom oppert Smith voor een globale regelgeving.

In één adem met de Cloud vernoemt hij Internet of Things, hieruit komt wederom talloze data, maar wie is er eigenaar van de data, wie moet de data beveiligen, wat gebeurt er met de data? Ook hier verlangt hij naar een sterke algemene security standaard.

Lehman beaamt de aanwezigheid van verandering en innovaties maar vindt dat we die als opportuniteiten moeten omarmen. Deze opportuniteiten moeten leiden tot innovaties binnen het bedrijf, daarom wil hij een ‘permission to fail’ cultuur binnen UBS creëren waarin het personeel gestimuleerd wordt om op zoek te gaan naar innovaties zonder angst voor falen.
Bij UBS hebben ze reeds 2 jaar een innovation board, daarmee trachten ze een open dialoog over innoveren op te starten. Daarbij houden ze 4 pijlers in het achterhoofd namelijk interactie, vooruitgang, efficiënt/lean en cybersecurity.

Door de opkomst van AI wordt veel banenverlies gevreesd. Ondanks al deze vernieuwingen en automatiseringen benadrukt Lehman dat personeel nog steeds van groot belang is namelijk voor hun ‘human creativity’. Er zullen natuurlijk veel rollen veranderen en IA kan en zal wellicht een grote impact hebben. Enerzijds zullen in lage loon landen veel jobs wegvallen en vervangen worden door machines. Anderzijds zullen er veel nieuwe jobs ontstaan voor hoogopgeleiden. Smith bevestigt en stelt dat mensen kunnen vertrouwen op de machines en deze kunnen hen helpen om hun taken te verbeteren. Verder merkt hij ook op dat job verlies door wegvallende taken altijd beter te waarnemen valt dan de jobs die worden gecreëerd door innovaties.

UBS

Alex P. Lehmann is Group COO bij UBS Group AG

Op de vraag of de Europese economie de digital transformatie wel aan kan antwoordt Smith volmondig “Yes, who else?”. In deze tijden van verandering worden de kaarten opnieuw verdeeld en moet je met beide handen de uitdaging grijpen en aangaan. Europa kan rekenen op een brede basis van sterk opgeleide arbeidsmarkt. Ook moeten we ons cultureel erfgoed en onze culturele diversiteit als een sterkte zien.

0

ERP-stage @ CeBIT

Tijdens ons bezoek aan de CeBIT-beurs namen we voldoende tijd om de ERP-hal te verkennen. Aldaar konden we een kijkje nemen bij enkele grote spelers op de ERP- markt. Uit demonstraties is gebleken dat wij voor hen zeker niet moeten onderdoen. We pikten enkele goede ideeën op en we merkten eveneens op dat we ons op het juiste pad bevinden!

ERP stage

Een van de vele presentaties op de ERP Stage

Velen werken via gelijklopende manieren maar we zien een opdeling in bedrijven die een webbased applicatie langs de ene kant, langs de andere kant wordt met applicaties gewerkt die op de client zelf geïnstalleerd zijn.

Voor- en nadelen webbased vs. clientbased

Voordeel Nadeel
Webbased
  • centrale installatie en upgrade
  • Altijd overal toegang vanaf welke PC dan ook
  • integreerbaarheid
  • crossplatform
  • Flexibiliteit
  • Alleen een browser nodig
  • Goede server nodig om de load van de clients aan te kunnen.
  • Goed netwerk evenzeer
  • Belasting van het systeem
  • Vaak is Java (+ updates)vereist
  • Moeilijker te beveiligen
Clientbased
  • De mogelijkheid om offline te kunnen werken
  • De snelheid van de applicatie
  • Geen laadtijd en refresh-tijd
  • Alles staat namelijk al op de computer
  • Geen beperkingen van browser
  • Je moet geen grote documenten up en of downloaden
  • Decentrale installatie en update
  • bereikbaarheid

Op de ‘Digital ERP Stage’ werden demonstraties gegeven van ERP pakketten die een totaal oplossing bieden. Startende van het plaatsen van een webshop-order door een klant. Over het bijhouden van klantgegevens in het geïntegreerde CRM. Tot aan de levering van producten, alles is volledig geïntegreerd. Hierbij is het zeer opvallend hoe groot het gebruiksgemak is van zo een totaalpakket.

Wat wel opvalt bij de grote spelers is dat zij werken met een vast pakket. Een nadeel daarvan is dat je je als bedrijf moet aan aanpassen aan de IT. Dit is een punt waar we bij FIRMWARE het verschil proberen te maken door onze programma’s op maat van de klant te maken.

0

Bezoek aan CeBIT Hannover

Onlangs brachten we met ons volledige team een bezoek aan CeBIT in Hannover. Cebit is een van de grootste ICT beurzen wereldwijd. Jaarlijks komen er zo’n 3000 exposanten en ongeveer 200 000 bezoekers op af. De beurs belicht de laatste ontwikkelingen op vlak van onder meer artificiële intelligentie, autonome systemen, virtual reality en veel meer.

Twee dagen lang stonden we versteld van de nieuwste snufjes en trends in IT-land en konden onszelf verdiepen in thema’s zoals ‘de Cloud’, security, IoT, Big Data & BI, ERP, unmanned systems,…

Virtual & Augmented Reality

Als rode draad door deze beurs heen zagen we het fenomeen Industrie 4.0 meermaals terugkeren. Industrie 4.0 draait om het monitoren van je gehele productieproces. Dit is enkel mogelijk door de integratie van enkele onderliggende concepten zoals IoT, AI (Artificiële intelligentie), zelflerende systemen en de Cloud.

Eerst en vooral is er IoT (Internet of Things), dit is een intelligent netwerk van machines, infrastructuur en producten. Het heeft oneindig veel diverse toepassingsgebieden.

Door middel van AI kan het IoT zichzelf zaken aanleren. Dankzij machines uitgerust met sensors kan je deze constant monitoren op variabelen zoals temperatuur, snelheid,… De data van de sensors worden direct geüpload naar de Cloud, in de Cloud kunnen analyses gedaan worden. Hoe meer data er hierin verwerkt wordt, hoe accurater je voorspellingen zal kunnen gaan doen. Uiteindelijk zou het moeten mogelijk zijn om aan de hand van die data te kunnen voorspellen wanneer machineonderdelen vervangen moeten worden of wanneer machines stuk zullen gaan.

Een simpel, ludiek voorbeeld van artificiële intelligentie is Quick Draw van Google.  waar de computer aanleert hoe bepaalde voorwerpen er uit zien.

Google Quick Draw

Door dit verrijkende bezoek aan CeBIT, ’s werelds grootste ICT beurs, hopen wij met ons team een steeds betere service te kunnen bieden aan onze klanten.