ERP

Een Enterprise Resource Planning of ERP-programma bestaat uit meerdere modules, die elk een specifieke taak hebben. Die modules worden aan elkaar gelinkt, zodat alle vergaarde informatie voor iedereen binnen het bedrijf bruikbaar is. Zo worden de voorraadsystemen, bedrijfsadministratie en logistiek met elkaar verbonden tot één werkend programma. Waar vroeger voor elke bedrijfsactiviteit een ander programma gebruikt werd, komen al deze “programma’s” samen in één geïntegreerd systeem.

Voordelen ERP
  • Gegevens hoeven slechts één keer ingevoerd te worden, waardoor ook de foutenmarge kleiner wordt.
  • Het systeem kan ook aan andere softwarepakketten gekoppeld worden.
  • Er kan op een efficiëntere manier gewerkt worden doordat iedereen alle informatie beschikbaar heeft.
  • Ook de communicatie zal vlotter verlopen doordat iedereen alle informatie beschikbaar heeft.

Dit softwarepakket kan zowel in de ‘cloud’ draaien zodat u toegang heeft tot uw gegevens waar u zich ook bevindt, als ‘on-site’ in de onderneming mocht dit wenselijk of noodzakelijk zijn omwille van beveiligingsredenen.