Brutsaert

Brutsaert

Over Brutsaert

Brutsaert Ingenieurs, gespecialiseerd in de verkoop van meet- en controletoestellen en toebehoren voor “materiaaltesten” en “niet destructief materiaalonderzoek”, zoals ultrasone controletoestellen, diktemeters, laagdiktemeters, hardheidsmeters, negatoscopen, handmagneten, UV lampen, afvonktoestellen, …