Lameire

Lameire

Over Lameire

Gegroeid vanuit het loonwerkbedrijf zijn we nu reeds aan de derde generatie toe. Een derde generatie, welke door een permanent vernieuwde aanpak steeds de meest geschikte funderings -en beschoeiingssysteem aanbeveelt voor uw gebouwen en civiele constructies. Door het gebrek aan goede bouwgronden of omvangrijke ruimtes, wordt uw keuze van een geschikt funderingssysteem uitermate belangrijk.